"כוחו והצלחתו של דב טמונים ביכולתו להבין את לקוחותיו ולהביאם לבריאות, פונקציונליות ופרודוקטיביות."
דוב משה ליטוין
M.S.W., J.D.

Dov Moshe Litwin is a licensed practitioner who has over 20 years experience in the field of Social Work. He received his Masters in 1992 from Yeshiva University’s Wurzweiler School of Social Work in New York and his certificate in Family Therapy and Counseling in 2008 from the Family Institute at Neve Yerushalayim in Jerusalem, Israel. In 2013 -2015, Dov received intensive training in the treatment of Child Sexual Abuse through The Haruv Institute in Israel, and in 2015, was trained by the Israel Association of Psychotherapy in the “SEE FAR CBT” method for treating trauma.

Dov is no stranger to the adolescent American yeshiva population in Israel, as he has devoted passion and skill to formulating a comprehensive therapeutic approach to address the myriad of issues confronting today’s American adolescents. As such, his ‘hands on’ experience with this segment has been extensive. Dov’s strength and success resides in his exceptional ability to understand his clients and to bring them to health, functionality and productivity.

In addition to working as a Psychotherapist at The Place, Dov is a supervisor as well for The Wurzweiler School of Social Work where he trains students engaged in their field work placements here at The Place.

Dov is a Psychotherapist with a well rounded profile and a vast array of educational and work experiences which include his Juris Doctor law degree from Yeshiva University’s Cardozo School of Law, his experiences as Director of Operations for a successful Pharmaceutical company, his Investment Broker’s License, Liberal Arts undergraduate background, artistic talents as a musician and composer, as well as his years of learning, teaching and counseling at various American yeshivos in Israel.

Dov’s awards include The National Dean’s List, Bar Ilan University’s Award of Excellence and the Kesten Overseas Fellowship Award for Excellence in Jewish Communal Service. His articles on various family therapy topics have appeared in Horizon Magazine, Targum Press, as well as “Torah Tidbits”–OU Israel’s weekly publication.

In addition to The Place, Dov currently works for Kav l’Noar, an organization that addresses the issues confronting adolescents and their families. Dov, as well, has worked for ‘Meytal-Bayit Lechol Yeled’ in Israel where his work has focused on the treatment of sexually abused children and the counseling of their families.

Dov Moshe Litwin is a licensed practitioner who has over 20 years of experience in the field of Social Work. He received his Master’s in 1992 from Yeshiva University’s Wurzweiler School of Social Work. In 2008 he received his certificate in Family Therapy and Counseling from the Family Institute at Neve Yerushalayim. From 2013 to 2015, Dov received intensive training in the treatment of Child Sexual Abuse through The Haruv Institute. In 2015 then continued this training with the Israel Association of Psychotherapy in the “SEE FAR CBT” method for treating trauma.
 
Dov is no stranger to the adolescent American yeshiva world in Israel. He has devoted passion in formulating a comprehensive therapeutic approach to address the issues confronting today’s adolescents. As such, his ‘hands on’ experience with this segment has been extensive. Dov’s strength and success is in his ability to understand his clients and bring them to health, functionality and productivity.
 
Dov is also a supervisor for The Place and The Wurzweiler School of Social Work. He trains students engaged in their field work placements here at The Place.
Dov has a vast array of extra-psychological educational and work experiences. He has a Juris Doctor law degree from Yeshiva University’s Cardozo School of Law. He was director of operations for a successful pharmaceutical company. He also holds an investment broker’s license and Liberal Arts undergraduate degree. In his free time, he expresses his artistic side as a musician and composer.
 
Dov’s awards include The National Dean’s List, Bar Ilan University’s Award of Excellence and the Kesten Overseas Fellowship Award for Excellence in Jewish Communal Service. His articles on various family therapy topics have appeared in Horizon Magazine, Targum Press, as well as “Torah Tidbits”– OU Israel’s weekly publication.
 
In addition to The Place, Dov also works for Kav l’Noar, an organization that helps adolescents and their families. Previously, Dov worked for ‘Meytal-Bayit Lechol Yeled’ treating sexually abused children.

על דוב

התמחויות

מתבגרים

בנה את העתיד שלך

הפרעת קשב

מצא את מוקד השליטה שלך

טיפול משפחתי

מלאו את ביתכם באהבה

פיקוח על התמחויות

תחדד את הכישורים שלך

הסמכה והדרכה


• בית הספר לעבודה סוציאלית בוורצוויילר של אוניברסיטת ישיבה • טיפול וייעוץ משפחתי • הכשרה אינטנסיבית של התעללות מינית בילדים - מכון חרוב. • ראה CBT רחוק • מפקח על המקום ובית הספר לעבודה סוציאלית בוורצוויילר • תואר דוקטור למשפטים במשפטים מבית הספר למשפטים קרדוזו בישיבה אוניברסיטת